Начало || Услуги || Цени || Общи условия || Кариери || Контакти || EN || DE || fb
Писмени преводи || Устни преводи || Легализация || Други
 

 

"СТЕДИ Преводи" -
Вашият бизнес на всеки език!

check Услуги

check Писмени преводи

check Устни преводи

check Легализация на документи

check Съпътстващи и административни услуги

 

 
Онлайн преводи


 
Легализация Легализация: заверка на издаден от местна или регионална институция документ, от съответната висшестояща инстанция (обикновено министерство или агнеция). Легализацията може да бъде извършена и само за официално издадения документ, независимо дали е придружен от превод на даден език или не.
 
 


Легализация Легализацията на документи се извършва от Отдел "Консулски" към МВнР, след извършена заверка на документа от висшестоящ орган на издаващата институция. "СТЕДИ Преводи" предоставя компетентни консултантски услуги по отношение на необходимостта от легализация на Вашите документи, институциите, които следва да ги заверят, както и извършване на въпросните заверки и легализация, по силата на сключен с МВнР договор. Легализацията означава легално извеждане на документ от институциите на издаващата държава, за да може да бъде легално и официално признат от институциите на приемащата държава.

 
 

 

Апостил АПОСТИЛ е вид печат, с който се удостоверява легалността на документа. Той се поставя върху документа от издаващата институция в издаващата документа държава. В Р. България печат "Апостил" се поставя от МВнР или Министерство на Правосъдието, за документите, издадени от правните институции в страната.

Официален превод В някои случаи е достатъчен "официален превод" и няма нужда от легализация, което означава извършване на превод и оформянето му на официално регистрираната ни към МВнР бланка, полагане на подпис на преводача и печат на фирмата.
С това се гарантира верността на превода, но не и на оригиналното съдържание на документа.

 
 

Дизайн: Иван Симеонов; "СТЕДИ Преводи" - всички права запазени (с) 2008