Начало || Услуги || Цени || Общи условия || Кариери || Контакти || EN || DE || fb
Писмени преводи || Устни преводи || Легализация || Други
 

 

"СТЕДИ Преводи" -
Вашият бизнес на всеки език!
а

check Услуги

check Писмени преводи

check Устни преводи

check Легализация на документи

check Съпътстващи и административни услуги

 

 
Онлайн преводи

 

Писмени преводи ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

се извършват от подбрани и висококвалифицирани преводачи, специалисти в своите езикови области. Разработената система за управление на качеството на "СТЕДИ Преводи" включва използване услугите на консултанти в различни области за гарантиране максимална точност на превода. Освен това, всеки превод се проверява от втори преводач-редактор, без това да влияе на цената на услугата.

Коректура на преводи РЕДАКЦИЯ

Редакцията на всички писмени преводи е включена като част от общата услуга на писмените преводи и не се заплаща допълнително от клиентите ни.
Услугата, разбира се, може да се използва като самостоятелна опция и да предоставите за редакция Ваш готов превод, извършен от трети лица
.

Редакция и коректура на текстове Коректура

Коректурата на текстове включва проверка на граматиката, правописа (включително и пунктуация) и форматирането. Коректурата е компонент от цялостната преводна услуга, като не се запалща допълнително, освен ако не е предпочетена като самостоятелна опция, по отношение на текст, преведен от трети лица или фирми.

 
 

 

Локализация Локализация:

Адаптиране на стока, услуга или продукт (напр. софтуер и др.) към езиковата среда на региона, в който ще бъде разпространяван.

 

Превод на сайтове Превод на сайтове и интернет страници: екипът ни има опит в превода на рекламно, търговско и друго специфично съдържание за сайтове и интернет страници (включително и локализацията на сайтове).

форматиране Ние, екипът на "СТЕДИ Преводи", имаме богат опит в много области на писмения превод и техническото оформление и обработка на чертежи и схеми, при използване на различен софтуер, с цел максимално запазване форматирането на изходния документ, предоставен за превод.

 
 

Дизайн: Иван Симеонов; "СТЕДИ Преводи" - всички права запазени (с) 2008