Обадете се сега: +359 888 88 24 98

Легализация от Стеди

Агенция за преводи “Стеди” разполага с висококвалифицирани специалисти и има над 25 години опит в областта на легализацията.

Обадете се на +359 885 83 99 07

Договор, сключен с МВнР

Агенция Стеди работи по договор, сключен с МВнР, според който е оторизирана за извършване на лицензирани преводи на документи от български на над 30 чужди езика , както и официални преводи от над 30 езика на български. Легализацията прави легитимни документите, издадени от България за чужбина, а също и документите, идващи от чужбина.

Консулски отдел на МВнР

След превода нашите куриери внасят съответните документи за легализация в Консулски отдел на МВнР, а когато документите са издадени в чужбина, легализацията се извършва от нотариус. Предоставяме и куриерско обслужване за заверяване на документи при нотариуси, в министерства и посолства.

„Стеди Преводи“ предоставя и компетентни консултации по отношение на необходимостта от легализация на вашите документи, както и относно институциите, които следва да ги заверят.

Когато се извършва легализация на даден документ с нея се удостоверява неговата автентичност, така че документ, издаден в България, да бъде признат от всяка институция на определена друга държава, а документ, издаден в друга държава, да бъде признат от институциите у нас.

Според това дали държавата е страна по Хагската конвенция от 1961 година, изискването към документите може да бъде да са заверени с Апостил или не.

Легализация с апостил

С Апостил се легализират съдебни документи (свидетелство за съдимост, съдебно решение, нотариален акт), общински документи (акт за раждане, брак, удостоверение за семейно положение и др.)

В процеса на легализацията нашите сертифицирани специалисти следват установения ред, според който съответния документ първо се оформя по строго дефиниран начин в съответната държава, в която е издаден. След това се извършва превод на официалния език на страната, в която този документ ще бъде използван. Накрая преводът се заверява официално.

Нашите клиенти най-често ни търсят за легализация на дипломи за завършено висше образование, дипломи за завършено средно образование, студентски уверения от различни висши учебни заведения, удостоверения за раждане, удостоверения за семейно положение, удостоверения за сключен граждански брак, удостоверения за прекратяването на граждански брак, удостоверения за наследници, смъртни актове, съдебни решения, академични справки, свидетелства за съдимост.

Причина за легализация

Сред важните документи, които подлежат по една или друга причина на легализация, са и такива като различни видове пълномощни, данъчни декларации, декларации за доходите, кръщелни свидетелства, медицински свидетелства, имиграционни документи.
Нашият екип има необходимия опит и ценз за експресната, ефективна и законосъобразна легализация на всички документи, които имате нужда да преминат през тази процедура.

Ние работим свободно и ползотворно с всички инстанции, както и с държавни и общински институции, така че вашите документи да бъдат официално и легално признати от институциите на съответната държава.

Легализация на множество документи

Писмени преводи от Стеди Варна

През годините екипът ни е извършил легализация на множество документи от различно естество, благодарение на което клиентите ни са останали доволни и са били облекчени в максимална степен от обичайните бюрократични процедури, свързани с този процес.

Доверете ни се за всяка заверка на издаден от местна или регионална институция документ, от съответната висшестояща инстанция (обикновено министерства и различни агенции). Ние предлагаме и услугата по легализация и само за официално издадения документ, независимо дали е придружен от превода на даден език или не.