Обадете се сега: +359 888 88 24 98

Легализация от Стеди

Агенция преводи “Стеди” разполага с висококвалифицирани специалисти и има над 20 години опит в областта на легализацията.

Обадете се на +359 885 83 99 07

Договор, сключен с МВнР

Нашата агенция работи по договор, сключен с МВнР, според който е оторизирана за извършването на официални преводи на документи от български на над 30 чужди езика, както и официални преводи от над 30 езика на български. Легализацията се изисква за оформяне на даден документ от страната ни за други държави, както и от други държави за различни цели в България.

Консулски отдел на МВнР

Ние извършваме оторизирана легализация в Консулския отдел на МВнР или правим заверки при и на преводите на документи, които са издадени в чужбина. Предоставяме и куриерско обслужване за заверяване на документи при нотариуси, в министерства и посолства.

„Стеди Преводи“ предоставя и компетентни консултантски услуги по отношение на необходимостта от легализация на вашите документи, както и на институциите, които следва да ги заверят.

Когато извършваме легализация на даден документ, с нея ние удостоверяваме неговата автентичност, така че документ, издаден в България, да бъде признат от всяка институция на определена друга държава, а документ, издаден в друга държава, да бъде признат от институциите у нас.

Според това дали държавата е страна по т.нар. Хагска конвенция от 1961 година, една легализация може да е заверена с т.нар. Апостил или да не е заверена с Апостил.

Легализация с апостил

С Апостил във вид на печат или сертификат се легализират съдебните документи като свидетелствата за съдимост, решенията, общинските документи като актове за раждане, удостоверения за семейно положение, както и нотариалните актове.

В процеса на легализацията нашите сертифицирани специалисти следват установения ред, според който съответния документ първо се оформя по строго дефиниран начин в съответната държава, в която е издаден. След това се извършва превод на официалния език на страната, в която този документ ще бъде използван. Накрая преводът се заверява официално.

Нашите клиенти най-често ни търсят за легализация на дипломи за завършено висше образование, дипломи за завършено средно образование, студентски уверения от различни висши учебни заведения, удостоверения за раждане, удостоверения за семейно положение, удостоверения за сключен граждански брак, удостоверения за прекратяването на граждански брак, удостоверения за наследници, смъртни актове, съдебни решения, академични справки, свидетелства за съдимост.

Причина за легализация

Сред важните документи, които подлежат по една или друга причина на легализация, са и такива като различни видове пълномощни, данъчни декларации, декларации за доходите, кръщелни свидетелства, медицински свидетелства, имиграционни документи.
Нашият екип има необходимия опит и ценз за експресната, ефективна и законосъобразна легализация на всички документи, които имате нужда да преминат през тази процедура.

Ние работим свободно и ползотворно с всички инстанции, както и с държавни и общински институции, така че вашите документи да бъдат официално и легално признати от институциите на съответната държава.

Легализация на множество документи

Писмени преводи от Стеди Варна

През годините екипът ни е извършил легализация на множество документи от различно естество, благодарение на което клиентите ни са останали доволни и са били облекчени в максимална степен от обичайните бюрократични процедури, свързани с този процес.

Доверете ни се за всяка заверка на издаден от местна или регионална институция документ, от съответната висшестояща инстанция (обикновено министерства и различни агенции). Ние предлагаме и услугата по легализация и само за официално издадения документ, независимо дали е придружен от превода на даден език или не.